I. Zwrot produktu przez konsumenta

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na nasz adres. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. W celu dokonania zwrotu należy zawiadomić mailem sevillatorebki@gmail.com lub telefonicznie sklep internetowy (tel.600102240). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w przeciągu 14 dni od otrzymania przez nas towaru. Zwrócony nowy produkt nie może być uszkodzony ani używany, tzn. nie może nosić żadnych śladów użytkowania. W przypadku kiedy otrzymamy towar będzie mieć ślady użytkowania lub zniszczenia zwrot nie będzie uznany.

Zwrot towaru należy dokonać na adres: ul. Baczyńskiego 635-210 Rzeszów

II. Wymiana

W sklepie internetowym jest możliwość wymiany towaru na inny. W terminie do 7 dni od otrzymania przesyłki. W tym celu należy zgłosić możliwość wymiany telefonicznie.

III. Reklamacje

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest paragon lub faktura dołączona do wyrobu. Reklamacja powinna zawierać opis usterki, imię i nazwisko reklamującego, dane kontaktowe. Kupujący pokrywa koszty odesłania paczki. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na towar wolny od wad. Jeżeli wymiana jest niemożliwa klient otrzyma zwrot wartości produktu, (nie obejmujący kosztów przesyłki) na konto.

W przypadku towarów wykonanych ze skór naturalnych niejednorodność struktury lica, przebarwienia są charakterystyczną cechą skóry naturalnej, a nie jej wadą. Skóra naturalna powinna być odpowiednio zabezpieczona - konserwacja.

Reklamacji nie podlegają:
- zużycia naturalnego (odpowiedniego do rodzaju użytego materiału)
- zużycie towaru w procesie użytkowania,
- uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, zadrapania, odbarwienia),
- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania i konserwacji (np. przeciążenia),
- wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu
- uszkodzenia suwaków oraz elementów ozdobnych np. klamry, guziki, breloczki.